• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak dbać o skórę wrażliwą?

Wszechstronne czynności notarialne w Kielcach
Specjalistyczne usługi notarialne w Kielcach oferuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane ustalenia przyjmują postać dokumentu urzędowego. Do czynności, jakie wykonywane są w miejscu jakim jest notariusznotariusz koszalin zaliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczania dziedziczenia, czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadków, czynności związane z organizowaniem sukcesyjnym biznesem osoby fizycznej, wykonywanie poświadczeń, spisywanie sprawozdań, wykonywanie protestów weksli oraz czeków, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów papierów, składanie wniosków o wpisanie do księgi wieczystej razem z dokumentami będącymi podstawą dla wpisu w księdze wieczystej, a także wykonywanie czynności związanych z odrębnymi regulacjami prawnymi. Doświadczony notariusz może także przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, lub dane na informatycznym nośniku danych. Jest o tym wzmianka w zapisach o informatyzacji działalności jednostek wykonujących zadania publiczne. Na witrynie online kancelarii można dowiadywać się, jakie dokumenty trzeba przynosić do kancelarii w celu wykonania określonej usługi notarialnej. To spore uproszczenie dla klientów, pozwalające szybciej załatwić pewne kwestie. Zwłaszcza, że dokumenty do kancelarii można dostarczyć przed umówionym terminem dokonania konkretnej usługi. Do przygotowania aktu notarialnego wystarczy dostarczyć duplikat potrzebnych papierów. Można to zrobić mailowo albo osobiście. Tylko przy podpisywaniu aktu trzeba przedłożyć oryginał.

1. Odwiedź stronę

2. Oferta specjalna

3. Czytaj dalej

4. O nas

5. Sklep

Categories: Moda

Comments are closed.