• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Analiza rynków światowych:

Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość niemało. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na walor jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Przejrzyj

2. Kliknij dla szczegółów

3. Tutaj

4. Dowiedz się teraz

5. Kliknij Etyka i odpowiedzialność społeczna:

Categories: Biznes

Comments are closed.